מעון יום ויצ"ו – פאני כהן באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע

מתקן ייחודי זה למוסד אקדמי מאפשר לסגל הצעיר של האוניברסיטה לשמור את ילדיהם קרוב לסביבת העבודה היומיומית.

Leave a Reply

  • (will not be published)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>