Posts Categorized: בתי חולים

מרכז הסרטן בבאר שבע

מקום ראשון בתחרות אדריכלית עבור תכנון מבנה ממוגן המרכז את שירותי האשפוז, אשפוז היום, המרפאות ומעבדות המחקר האונקולוגיות לכל האזור הדרומי של ישראל, בשטח של 16.000 מ"ר מסביב לגינת מרפא שתוכננה במיוחד  לפרויקט הזה.