Posts By: zur

מרכז הסרטן בבאר שבע

מקום ראשון בתחרות אדריכלית עבור תכנון מבנה ממוגן המרכז את שירותי האשפוז, אשפוז היום, המרפאות ומעבדות המחקר האונקולוגיות לכל האזור הדרומי של ישראל, בשטח של 16.000 מ"ר מסביב לגינת מרפא שתוכננה במיוחד  לפרויקט הזה.

המתחם החינוכי בשער הנגב

הקמפוס החדש המשתרע על שטח של 52.000 מ"ר כולל את כל המתקנים של חטיבת הביניים ושל בית הספר התיכון האזוריים. הוא ממוגן ומסוגל לעמוד בהתקפות של רקטות וטילים מאזור רצועת עזה, השכנה הקרובה. הוא כולל כיתות לימוד, מעבדות, אמפיתיאטרון, אודיטוריום ושטחים פתוחים שתוכננו במיוחד, כולל גן ארכיאולוגי. בשיתוף עם מנספלד- קהת אדריכלים.